140 graven wachten op een overnemer

Op de begraafplaatsen van de zes Glabbeekse parochies bevinden zich 140 graven, waarvan de vergunningstermijn van twintig jaar is verstreken, maar die niet geruimd zijn. Als zo’n graf zich bevindt naast een graf waarvan de concessie niet verstreken is, kan de familie van die begraven persoon een aanvraag doen bij het gemeentebestuur om het naastgelegen graf te kopen en te laten ruimen. Bedoeling is familieleden zo dicht mogelijk bij elkaar te begraven. De gemeenteraad heeft het begrafenis- en retributiereglement goedgekeurd. OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (SP.A), bevoegd voor kerkhoven, schat de kosten voor ruiming van een graf op 350 euro.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150310_01572453