Aanleg voetpad langs Doddelbergstraat

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLPPA_20120229_001