Aanleg voetpad in Waterhofstraat Melkwezer

In een gedeelte van de Waterhofstraat in Melkwezer zal een voetpad aangelegd worden. Ontwerpbureau Tractebel Engie maakte een bestek op. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden goed en de wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02366104