André Eyletten zoekt typische Waanroodse dialectwoorden

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLPPA_20121004_002