Aquafinwerken: verkeershinder Dorpsstraat Bierbeek

In opdracht van Aquafin heeft een aannemer nieuwe riolering aangelegd achter de huizen van de Dorpsstraat (Dorpsplein) en verstevigingen aan de beek aangebracht. Om de nieuwe riolering te kunnen aansluiten op de bestaande riolering in de Dorpsstraat, zijn enkele verkeersmaatregelen noodzakelijk.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blape_01968567