Begroting 2012 van vzw De Tumkens onder de loupe

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLGGO_20111020_001