Behoud belastingen

De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft behouden op 8 procent voor het dienstjaar 2015. De gemeenteraad besliste al op 30 december 2013 de aanvullende belasting op de personenbelasting te bevriezen op 8 procent voor de dienstjaren 2014 tot en met 2018. Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2015 blijven behouden op hun peil, zijnde 1.500 opcentiemen. Dat besloot de gemeenteraad. Diezelfde gemeenteraad besliste eveneens op 30 december 2013 de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de dienstjaren 2014 tot en met 2018 te behouden op 1.500 .

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150108_01463652