Behoud belastingen

De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft voor 2016 en de volgende jaren van de huidige legislatuur behouden op 8 procent, de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven eveneens onveranderlijk op 1.500.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02060348