Belangrijke raadszitting

De gemeenteraad buigt zich maandag 29 februari om 19.30 uur over onder meer bodemsaneringswerken op de terreinen van Ontmoetingscentrum De Linde en de onderhandse verkoop van de voormalige pastorie Drieslinter.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02153643