Belasting op bouwen en verbouwen afgeschaft

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLRBA_20111227_003