Belasting van 2.500 euro op hoge masten en pylonen

De gemeenteraad heeft een belasting goedgekeurd van 2.500 euro masten en pylonen van minstens vijftien meter hoogte. De taks geldt NIET op verlichtingsmasten (voetbalvelden enz) en op eventueel nieuwe windmolens.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_01679153