Beperkt éénrichtingsverkeer in Abdijlaan

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLGGO_20120725_006