Beroep mogelijk tegen beslissingen over plaatsing windturbines

Beroep aantekenen tegen zowel het verlenen van een milieuvergunning voor de uitbating van een windmolenpark als voor het niet toekennen van een stedenbouwkundige vergunning kan. Wat de milieuvergunning betreft moet je bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu terecht, voor de stedenbouwkundige vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwisting.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01521107