Bewoners vrezen toename verkeer door komst buitenschoolse opvang

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20141109_01366696