Bewoners vrezen toename verkeer door komst buitenschoolse opvang

De gemeente wil een nieuw IBO-gebouw (Initiatief Buitenschoolse Opvang) bouwen op de weide tussen de Perklaan en de achterkant van GC De Maere. Daarbij aansluitend zou het veilige voetwegje deels, of zelfs geheel, opgeofferd worden om het nieuwe gebouw vlot te kunnen bereiken.Fernand Goyens

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141109_01366696