Bezoek aan suikerraffinaderij kan het jaar rond

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLRBI_20120525_005