CD&V-meerderheid houdt Linter financieel gezond

De gemeenteraad keurde de rekening 2014 goed. Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 2.276.984,63 euro, het resultaat op kasbasis 5.929.863,63 euro. Het gunstige resultaat en het bezitten van de absolute meerderheid vormden voor het CD&V-college een makkie de goedkeuring van de gemeenterekening te verkrijgen.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01783966