Centrum Agrarische Studie: "Geen suikerfabriek zonder spoorwegen"

In opdracht van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland onderzocht CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis) de relatie tussen de suikerfabrieken en het spoor. Die voorstudie kadert in het ruimer project "Tiense suiker en de IJzerenweg" van het Regionaal Landschap, waarin ook de fabrieken van Hoegaarden aan bod komen.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02375947