Definitieve vaststelling van de jaarrekening 2013 OCMW

De jaarrekening van het OCMW over het boekjaar 2013 werd zonder wijzigingen door de gouverneur definitief vastgesteld. De jaarrekening OCMW 2013 sluit af met een balanstotaal van 2.337.418,20 euro en met een over te dragen negatief resultaat van 232.078,97 euro. De gemeenteraad nam er kennis van.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01554686