Dertig handelaars bestellen oprijplaat voor betere toegankelijkheid

De actiegroep 'Toegankelijk Tienen' maakt openbare gebouwen beter toegankelijk. Ze stelt op een infoavond de app 'On Wheels' voor. Zo wordt Tienen de zesde stad, na Antwerpen, Brugge, Kortijk, Gent en Hasselt, die raadpleegbaar is via deze app.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_01825286