Drie veetelers in de gemeente met te grote natuurimpact

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten geeft een overzicht van de landbouwbedrijven die te veel stikstof produceren in de nabijheid van natuurgebieden.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_01599933