Een bouwlaag minder voor woonproject Kinat

De bestendige deputatie van de provincie keurt de vergunning goed om 23 appartementen te bouwen op site Huis Kinat, de hoek van de Beauduinstraat en de Lombardenstraat.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02052226