Een derde minder inbraken in politiezone HerKo

In vergelijking met de eerste helft van 2015 stelde de politiezone Herent-Kortenberg (HerKo) van januari tot en met juni 33 procent minder inbraken vast. Het gaat om een daling van 177 feiten in 2015 naar 119 in 2016.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160729_02404473