Elf windturbines geschrapt, de rest wordt meestal hoger

In het voorontwerp voor een windpark langs de E0 werden dertig windturbines voorzien. Van deze windturbines worden er in het aangepaste inrichtingsplan elf achterwege gelaten, waardoor er negentien windturbines overblijven van Bierbeek tot Outgaarden.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_01897244