Extra parkeerplaatsen en fietsenstallingen

Op advies van de gemeentelijke adviesraad Verkeerscommissie besliste het schepencollege enkele extra verkeersmaatregelen door te voeren. Op de markt worden er extra fietsenstallingen geplaatst en komen er bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden op de plaatsen waar nu illegaal geparkeerd wordt. Verder zal de rijrichting op parking Klapgat verduidelijkt worden door het aanbrengen van geschilderde pijlen. In Wakkerzeel komen er extra fietsenstallingen aan de kerk in Wakkerzeel.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_02256273