Fabriekgang en Sint-Niklaasstraat toegevoegd aan asfalteringsdossier

De planning voor de asfaltering en de lijst van de te behandelen straten is aangepast.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02355259