Fiat voor wegtracé en voetpad in Perkveld

Het wegtracé in de nieuwe sociale verkaveling Perkveld werd door het gemeentebestuur goedgekeurd. Ook de overdracht van de wegen werd goedgekeurd. Fernand Goyens

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150212_01525981