FOTO. Eerste steenuiltjes onder massale belangstelling geringd

In de Rozemarijnhoeve werden zondag in aanwezigheid van gedeputeerde Tie Roefs en schepen van Leefmilieu en Landbouw Gilberte Muls de eerste zes steenuiltjes geringd. Er waren workshops, huifkartochten, geleide wandelingen, bewegwijzerde fietsroutes, tentoonstellingen en kinderanimatie. De gemeente Lubbeek ondertekende in 2008 samen met Natuurpunt Lubbeek het “Charter voor biodiversiteit”. Hiermee engageerde de gemeente zich om de lokale biodiversiteit te ondersteunen door acties te ondernemen voor bedreigde dier- en plantensoorten. Een van de acties die hieruit is voortgevloeid is het steenuilenproject. De steenuil vindt sindsdien meer en meer een thuis in Lubbeek. Het aantal broedgevallen stijgt er jaar na jaar.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blape_01718582