Fotoverslag bezoek Aartsbisschop Leonard aan Roeselberg

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLCVA_20110923_001