Fruitveiling kan uitbreiden

De provincieraad keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de verruiming van het bedrijventerrein aan de Craenenbroekstraat in Glabbeek goed. Het licht staat meteen op groen voor de Belgische Fruitveiling (BFV) die haar accommodatie met loodsen wil uitbreiden. Al jarenlang is het veilingbestuur daarvoor vragende partij. Maar verzet rees tegen de onteigening van landbouwgrond en de omzetting daarvan in een bedrijvenzone. Sommigen haalden aan dat de uitbreiding van het bedrijventerrein er louter komt op vraag van de veiling. Maar Glabbeek telt verscheidene zonevreemd bedrijven die er eveneens terechtkunnen.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150423_01645544