Geen huisvuilophaling door Staking

Door een spontane staking legden de afvalophalers van Ecowerf gisteren het werk neer. De inwoners van Begijnendijk wordt gevraagd hun afval (huisvuil en papier) weer binnen te halen.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blggo_01691837