Geen leningen voor zuinige gemeente

Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) gaat er prat op dat de gemeentefinanciën van Holsbeek gezond zijn. Voor de investeringen van 2014 werden geen nieuwe leningen aangegaan. ‘De ontvangsten lagen iets hoger dan gepland in het budget en de exploitatie-uitgaven lagen in alle beleidsdomeinen lager dan geraamd. Dat geldt voor zowel de personeelsuitgaven als de werkingsuitgaven. Het resultaat van de rekening 2014 is positief’, zegt de burgemeester. De rekening sluit met een positief resultaat van 635.000 euro.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150730_01797952