Gemeente informeert over RUP Kalvenne

Van 21 april tot 20 juni loopt het openbaar onderzoek van het Ruimtelijk UItvoeringsplan Kalvenne. Gedurende die periode kan het plan worden ingekeken op het gemeentehuis of via de gemeentelijke website worden geraadpleegd. Adviezen, opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk 20 juni 2016. Op woensdag 20 april vindt een infoavond plaats in de grote zaal van de Damiaanschool, Baalsebaan 10.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_02230618