Gemeente wil geen zendmast in Den Bremt

Het gemeentebestuur heeft beslist een ongunstig advies te verlenen aan de bouwaanvraag van Infrabel. De spoorwegbeheerder wil samen met operator Base een 35 meter hoge zendmast optrekken langs het Brampad in Herent. De bewoners van de wijk Den Bremt die vlakbij de geplande gsm-mast wonen, dienden tijdens het openbaar onderzoek 62 bezwaarschriften in. “De zendmast is in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften van dit gebied”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philippe Scheys (CD&V). “De mast zou bovendien aan de rand van waardevol agrarisch gebied komen en zou de omgeving ernstig verstoren. We begrijpen niet waarom net voor deze plek is gekozen. Uit de plannen van Infrabel blijkt dat er geen alternatieve locaties zijn onderzocht. Aan De Kouter staat nochtans al een zendmast die gebruikt zou kunnen worden.” Het is nu aan het Vlaams Gewest om te beslissen of Infrabel de bouwvergunning al dan niet krijgt.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151209_02013897