Gemeentelijke bijdrage kerkfabrieken schommelt tussen 7.852 en 21.215 euro

De gemeenteraad keurde de rekening 2015 van de Lintersde kerkfabrieken goed. De gemeentelijke bijdrage schommelt tussen 7.852 euro (kerkfabriek Sint-Mauritus Neerhespen) en 21.215 euro (kerkfabriek Sint-Foillanus Neerlinter).

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02366106