Gemeenten willen procederen tegen ‘Leuven Rechtdoor’

De inwoners van Aarschot, Haacht en Holsbeek ondervinden door de op 6 maart 2014 van kracht geworden vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ heel wat ongemakken. Door het continue vliegverkeer is er veel geluidsoverlast. Dat noopt de gemeentebesturen nu tot procedures. ‘De aanpassing in de vertrekprocedure van baan 07R zorgt voor veel geluidsoverlast in onze woonkernen. Dat tast de leefbaarheid aan. Volgens artikel 2 van het gemeentedecreet is het de taak van de gemeente om het welzijn van haar burgers en de duurzaamheid van het gemeentelijk gebied te vrijwaren. Bovendien had Haacht had al voorgesteld om een juridische procedure op te starten tegen deze vliegroute. Omdat we menen dat ook Aarschot van deze hinder moet verlost worden en dat verenigde krachten meer kans op succes bieden, stellen we aan de gemeenteraadsleden in de zitting van 23 maart voor om samen met Haacht de juridische procedure tegen vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ op te starten. Ook Holsbeek zou zich bij deze procedure aansluiten’, zegt Aarschots burgemeester André Peeters (CD&V).

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150313_01578280