Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert maandag 27 april om 20 uur. Slechts negen punten op de agenda, waaronder twee kleine 'uitschieters': de brandweerafrekening 2013 en de definitieve vaststelling van het onteigeningsplan inzake de Verbindingsriolering Kromme Maas voor de Steenweg op Kortenaken. De andere agendapunten omvatten algemene vergaderingen van intercommunales.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01646968