Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert maandag 27 april om 19.30 uur. drie agendapunten trekken de aandacht: de Kleine WaterZuiveringsInstallatie in Orsmaal, de jaarrekening 2013 van het OCMW en het agendapunt van Open VLD 'Opstellen brochure Trage Wegen'. De andere agendapunten hebben te maken met algemene vergaderingen van intercommunales.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01646982