Gemeenteraad: financiën nog niet op orde

Het voorstel van de CD&V- en N-VA-fracties om een ‘technisch’ meerjarenplan en budget 2015 goed te keuren is verdaagd.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150326_01600955