Gemeenteraad keurt verlenging energielening goed.

In de gemeenteraad van 23 februari 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst met IGO goedgekeurd, waarbij alle kredietovereenkomsten afgesloten binnen de geldigheidsduur van de overeenkomst door IGO worden beheerd.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcju_02203592