Gemeenteraad vergadert

De gemeenteraad debatteert maandag 26 oktober om 19.30 uur over de aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente, de budgetwijziging 2015 gemeente en OCMW, de aankoop van gronden voor sportdomein Drieslinter, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan sport- en Recreatiezone, de aankoop van verkeerssignalisatie en het beheersplan erfgoedsite Sint-Foillanus (kerk en kerkhof) Neerlinter.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01937232