Gemeenteraadszitting over belastingen en bedrijventerrein

De gemeenteraad buigt zich vanavond (maandag 21 december) om 20 uur onder meer over de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2016, naast het RUP 'Bedrijventerrein Rummen'.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02031372