Herstelling keermuur vordert langzaam

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=CR3KJ7T0