Infoavond fotovoltaïsche zonne-installatie in gc 't Dorp

Een fotovoltaïsche zonne-installatie blijft een ecologisch en economisch interessante investering, ook al is de subsidie voorbij. Een infoavond op donderdag 10 maart om 20 uur in gc 't Dorp brengt meer duidelijkheid. Vzw Dialoog verstrekt alle nuttige info, terwijl Hartje Hageland in samenwerking met Provinciaal Steunpunt DuboVlaamsBrabant organiseert. De toegang is gratis.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_02130009