Infoavond voor inwoners van Attenhoven, Neerlanden en Rumsdorp

In het kader van de doelstelling om de burgers te informeren is er een eerste informatieavond voor de inwoners van Attenhoven, Neerlanden en Rumsdorp over de plannen op het vlak van openbare werken, verkeersveiligheid, mobiliteit, ruimtelijke ordening, stedenbouw, erfgoedcultuur en monumenten.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bldla_01882845