Inforonde door gemeentebestuur

Vanaf maart 2015 zal het gemeentebestuur van Haacht informatievergaderingen organiseren om het beleid bij de inwoners toe te lichten. ‘We willen daarbij niet alleen een stand van zaken geven met betrekking tot bepaalde dossiers. Maar de burgers ook de kans bieden tot een persoonlijke inbreng bij het gevoerde beleid’, zegt schepen van Informatie, Paul De Troyer (Groen). ‘Hiermee willen we de mondige burger participatie in het beleid geven.’ De informatievergaderingen vinden, gespreid over twee weken, plaats op vier locaties: Haacht, Wakkerzeel, Wespelaar en Tildonk. Per deelgemeente zullen plaatselijke klemtonen gelegd worden. De onderwerpen en exacte data zullen later worden meegedeeld

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141219_01439465