Kort verkeershinder op Hennemarkt en Goossensvest

Het stadsbestuur maakt twee tijdelijke verkeersomleidingen bekend.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_02111584