Leuven is hotspot voor wilde bijen

Onderzoekers hebben in het teken van het project ‘Bijen in Leuven’ 109 soorten wilde bijen geteld. Dat is een onverwacht hoog aantal. Uit de studie willen ze lessen trekken om Leuven, maar ook andere Vlaamse steden, bijvriendelijker te maken.Hannelore Smitz

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150226_01550837