Locatie bedrijventerreinen verdeelt raad

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=3K3H2ADN