Meer kleuters en lestijden voor gemeentelijke kleuterschool

De gemeentelijke kleuterschool in Kersbeek-Miskom kent een grote aangroei van kleuters. Het invoeren van extra lestijden was een logisch gevolg om het onderwijsniveau en de begeleiding van de kleuters te garanderen. De gemeenteraad keurde dan ook eenparig bijkomende lestijden goed tijdens de jongste gemeenteraadszitting.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blppa_01896681